četrtek, 30. april 2015

Iz Helsinkov - nekaj najboljših in nekaj posvojenih ...

14 dni v Helsinkih se je sprva zdelo takooo dolgo, vendar je čas tam zgoraj minil izredno hitro. Seveda se je v tem času nabralo ogromno vtisov in idej, fotografij in zapisov. Zato se je izredno težko odločiti za 5 najboljših in 5, ki jih lahko posvojimo ... z lahkoto pa zapišem nekaj najboljših in nekaj posvojenih.

Najboljše ...

-          Makerspace in s tem ideja, da knjižnica vzpodbuja kreativnost.
-          Snemalni studio – posameznik lahko iz knjižnice odide z lastnim CD-jem.
-          Knjižničar kot »skriti uporabnik« opazuje in beleži delo knjižničarjev v neki drugi knjižnici.
-          Medknjižnična izposoja - Brezplačna medknjižnična izposoja med knjižnicami združenja HelMet (več kot 60 knjižnic), pri čemer za vso logistiko poskrbijo sami.
-          Možnost najema ali odkupa umetniških del – storitev je nastala v sodelovanju združenja helsinških umetnikov in knjižnice.
-          Izposoja koles
-          »Prijazen« prikaz knjižnične statistike: http://visualisointi.kirjastot.fi/tilastot/index-en.html
-          Priporočeno je, da nekaj denarja, namenjenega za gradnjo knjižnice, porabijo tudi za izbranega umetnika, ki knjižnico »opremi« s svojimi umetniškimi deli.
-          S pomočjo kartice in kode lahko člani uporabljajo knjižnico tudi v času, ko je zaprta, vendar le 2 uri pred odprtjem in 2 uri pred zaprtjem.

In nekaj takih, ki jih lahko posvojimo …

-          Sejne sobe in prostori, namenjeni zaposlenim, imajo po večini razne »pripomočke« (npr. TV za prezentacije, veliko tablo z magnetki, na katero lahko tudi zapišejo svoje ideje), ki vzpodbujajo ustvarjalnost, skupinsko delo.
-          Izjemna povezanost (zlasti univerzitetne knjižnice) s študenti – ko se ti vpišejo na fakulteto, so avtomatsko vpisani tudi v knjižnico; vsako leto na začetku študijskega leta dobi vsak študent 300 kopij zastonj.
-          Svetovanje in pomoč uporabnikom z ramo ob rami, pri čemer uporabnik torej ne stoji na nasprotni strani pulta, ampak ob informatorju.
-          »Izmenjava knjižničarjev« med knjižnicami (za npr. 2 meseca). Tako spoznajo svoje kolege, izmenjujejo si dobre prakse.
-          »Digital helping hand« – Študentje in dijaki vodijo računalniške delavnice (skupine glede na stopnjo znanja, starost, pestro tematiko) v knjižnici, v zameno pa imajo opravljeno prakso oziroma se jim to sodelovanje upošteva pri študiju.
-          Knjižnico (v dogovoru s šolami) pogosto obiskujejo osnovnošolci. Zanje organizirajo:
  • pogovore o knjigah: npr. izberejo določeno temo (lahko v dogovoru s šolo) in pripravijo različno gradivo. V okviru druženja berejo odlomke iz knjig, zelo popularna je uporaba Youtub-a (book trailer), pripravijo PP prezentacijo. Lahko pa pripravijo samo predstavitev novih knjig.
  • v knjižnici pripravijo izbor knjig in platnice na sprednji in zadnji strani opremijo s QR kodami. Knjižnica ima na voljo nekaj tablic, ki jih razdelijo med učence (delajo v parih). Vsak izbere eno knjigo in s tablico odčita QR kodo, ki mu določi, kateri odlomek v knjigi mora prebrati. Interpretira besedilo, njegov sošolec, ki je z njim v paru, pa ga posname s tablico. Na zadnji platnici pa je še ena QR koda, za katero se skriva kviz oziroma nekaj vprašanj, ki so povezana s tem, kar je posameznik prebral – torej preverjajo tudi razumevanje. Nato se vsi zberejo in knjižničarka pokaže posnetke celemu razredu otrok.
-        Promocija e-knjig: v sodelovanju z založbo izberejo 1 naslov e-knjige in za neko časovno obdobje (npr. 2 tedna) omogočijo neomejeno izposojo (število licenc) za neomejeno število uporabnikov. Ob zaključku so pripravili še intervju z avtorjem knjige.

-        Čim večja samostojnost uporabnikov pri uporabi knjižnice:
  • Izposoja in vračanje na knjigomatih
  • Iskanje informacij po knjižničnem katalogu
  • Fotokopiranje
  • Organizirajo tečaje o izposoji e-knjig: udeleženci tečaja dobijo na začetku npr. 5 nalog, jih preberejo in se lotijo reševanja. Tečaj poteka brez teoretičnega uvoda, tako kot kontrolna naloga v šoli, tečajniki sami rešujejo naloge, če pa se jim kje zatakne, jim informatorji pomagajo.
  • Že pripravljene rezervacije in naročila uporabniki kar sami poiščejo na za to označenih policah.
-        "Prostor ljudem":
  • na razpolago dajo prostor v knjižnici za organizacijo rojstnodnevne zabave. Seveda knjižničarji niso varuške, vendar sodelujejo na tak način, da npr. za otroke pripravijo uro pravljic. Vse ostalo organizirajo starši, knjižnica da na razpolago je prostor.
  • vprašati obiskovalce knjižnice (anketa), kaj bi lahko spremenili, poboljšali, kaj si še želijo?  (Dreams fot the Library)
Polonca


 

Ni komentarjev:

Objavite komentar