ponedeljek, 20. april 2015

8. dan ali Nihče ni popoln


Tudi ta ponedeljek sva začeli v Pasila Library – s to razliko, da tokrat nisva zgrešili cilja. Pravzaprav sva bili tam že tretjič in tudi helsinški potniški promet je za naju že mala malica.

Libraries.fi
V družbi prijetnega g. Mattia Sarmele najprej popijeva kavico in čaj. Vodja pisarne in glavni urednik spletne strani libraries.fi že takoj na začetku hiti razlagati, da angleški vmesnik ni ažuriran, poleg tega je vsebinsko zelo okrnjen.
Libraries.fi je nacionalni spletni portal z informacijami o finskem knjižničnem sistemu, s podatki o knjižnicah (predstavitve knjižnic z osnovnimi podatki, gradivo, stavbe, statistike …), obstaja pa že od leta 1995. Zanimivo je, da imajo kar 70 knjižničnih katalogov, nimajo pa vzajemnega kataloga. Ko je govora o statistikah, Matti odpre podstran, ki s pomočjo grafov, barv in različnih iskalnikov omogoča uporabnikom, da se dejansko znajdejo med vsemi podatki – res pregledno in uporabno. Vedno bolj pomembno je, da se lahko knjižničarji udeležijo izobraževanj tudi preko spleta, kar je uporabno zlasti za tiste, ki so bolj oddaljeni od večjih središč. In Library Channel jim to omogoča.        
Library of Parliament
Finski parlament
Library of Parliament je bila ustanovljena leta 1872 in se nahaja v samem centru Helsinkov, poleg stavbe parlamenta.
Še danes je prioriteta knjižnice izvajanje storitev za člane finskega parlamenta in hramba vsega gradiva, povezanega z delovanjem parlamenta. Dobrih 40 let je bila knjižnica namenjena le članom parlamenta, od leta 1913 pa jo lahko uporabljamo tudi mi, »navadni otrobi« (seveda ločeno od tistih »z okusom«), kot pomoč pri iskanju informacij s področja prava in družbe ter podatkov o parlamentu in njegovemu delovanju.

G. Kaarlo pove, da uporabnike knjižnice največkrat zanima, zakaj je parlament sprejel določeno odločitev. Vendar zaposleni v knjižnici niso pravni svetovalci in jim tako ponudijo dokumente in knjige, na podlagi katerih lahko pridejo do odgovorov. Včasih s svojimi ugotovitvami hitijo do varuha človekovih pravic, ta pa nato s krivičnimi odločitvami parlamenta, ki bi lahko ključno vplivale na življenja meščanov, pred nosom »pomaha« pristojnim. In to privede do sprejetja drugačnih, boljših odločitev. Hvala za navadne otrobe!
G. Kaarlo in Sabina
Del knjižnice je tudi arhiv parlamenta (Archive of Parliament), ki hrani veliko neobjavljenih dokumentov, zanimivih za raziskovalce, in obsežno zbirko fotografij (več kot 160.000 enot).

Knjižnica ima ogromno študijsko sobo in čitalnico v pritličju, v nadstropju nižje pa več kot 500.000 enot obsegajočo zbirko gradiva. Gradivo, ki ga knjižnica hrani (periodika, knjige, elektronske publikacije), je vsebinsko vezano na področja politike, prava, družbenih ved, mednarodnih odnosov ...
Časopisna čitalnica
Posebej, ločeno od ostale zbirke gradiva, hranijo dela članov (tudi bivših) parlamenta, vendar le tista, ki se navezujejo na delo parlamenta. Prav tako so na posebnih policah shranjeni pravni teksti od leta 1861 naprej. V manjšem prostoru lahko uporabniki dostopajo do bogatega arhiva televizijskih in radijskih oddaj, vezanih na delo parlamenta (npr. volitve, ki so potekale to nedeljo). Časopisna zbirka knjižnice pa vsebuje le najpomembnejše finsko časopisje.
Pravni teksti (od 1861 naprej)
Dela članov parlamenta
SELMA je njihov on-line katalog (kot že rečeno, finske knjižnice nimajo enotnega kataloga), ki vključuje tudi neke vrste servis »Moja knjižnica«.
Še nekaj statističnih podatkov za leto 2013 – izposoja: 79.694, število tečajev: 95, odprtost: 57 ur tedensko, 70.000 obiskovalcev, 525.000 gradiva. Zanimivi so tudi tečaji, ki jih organizirajo za uporabnike knjižnice: o parlamentarnih volitvah, na temo Evropske unije, o podatkovnih bazah, o delu parlamenta …
Polonca & Sabina

       

1 komentar: